"Modlitwy przy posiłku"

Modlitwa przed lub po posiłku jest codziennym świętem dziękczynienia za zbiory
- cztery propozycje-

Wszystko dobro pochodzi od Ciebie, Panie.
Pobłogosław te pokarmy, spożywamy je z wdzięcznością. Amen.

Ojcze, żyjemy z Twej łaski.
Pobłogosław dom, pobłogosław chleb. Dodawaj nam sił, abyśmy tym, co mamy, byli gotowi podzielić się z cierpiącymi głód i niedostatek. Amen.

Wszystkie oczy wpatrują się w Ciebie, o Panie.
Ty dajesz nam pokarm we właściwym czasie, Ty otwierasz swą dłoń: i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem. Amen.

Panie, pobłogosław nas i te dary, które otrzymaliśmy z Twojej dobroci, przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Powrót